امکان صدور خودکار کارت به نرم افزار استخر اضافه شد

امکان تولید و چاپ کارت به نرم افزار استخر اضافه شد.

زین پس مشتریان نرم افزار استخر، می تونند با اخذ تصویر اعضا چه از طریق اسکنر و چه از طریق وبکم و امکانات درج شده در نرم افزار استخر، کارتهای سفارشی شده و بنام مشتریان صادر نمایند. این کار بنا به درخواست مجموعه ورزشی شهید کاظمی سقز در سامانه اضافه گردید.

print card

نرم افزار های مرتبط:


نرم افزار مدیریت استخر و اماکن ورزشی | نرم افزار مدیریت اموال نرم افزار اتوماسیون تغذیه و غذاخوری

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 26 مرداد 1399 ساعت 11:37)