تعرفه ارسال پیامک پنل آرمان

جدول نرخ اجاره یکساله خط 14 رقمی SMS با مالکیت 100% خصوصی

 

30006015XXXXXX

30006433XXXXXX
30005314XXXXXX

30008921XXXXXX

30004078XXXXXX
شرح ردیف
28,000 22,500 19,600 خط معمولی 1
41,200 33,000 28,900 کلاس D 2
50,000 40,000 35,000 کلاس C 3
58,800 47,100 41,200 کلاس B 4
72,000 57,600 50,500 کلاس A 5


توضیحات:
   نحوه دسته بندی کلاس ها براساس رند بودن و غیر رند بودن خطوط تعیین می شود و در امکانات پنل خط اختصاصی هیچ تائیری ندارد .به عنوان توضیح بیشتر باید گفت امکانات پنل خط اختصاصی یک خط معمولی یا کلاس D با امکانات خطوط کلاس A و یا B یکسان می باشد.
   کلیه قیمت ها براساس تومان می باشد.

  

جدول نرخ اجاره یکساله خط 10 رقمی SMS با مالکیت 100% خصوصی 

 

30006015XX-30006433XX

30005314XX-30008921XX

30004078XX

شرح ردیف
181,000 خط معمولی 1
610,000 رند 2

 

جدول نرخ اجاره یکساله خط 12 رقمی SMS با مالکیت 100% خصوصی

 

30006015XXXX-30006433XXXX

30005314XXXX-30008921XXXX

30004078XXXX

شرح ردیف
150,000 خط معمولی 1
250,000 رند 2

 

جدول نرخ اجاره یکساله خط 8,7,6 رقمی SMS با مالکیت 100% خصوصی 

 

قیمت شرح ردیف
از 600,000 تا 3,000,000 خط 8 رقمی 1
از 3000,000 تا 5,000,000 خط 7 رقمی 2
بیشتر از 8,000,000 خط 6 رقمی 3

 

تعرفه هزینه ارسال پیام کوتاه انگلیسی و فارسی  
تعرفه ارسال پیامک براساس میزان خرید شما از پنل محاسبه می گردد و از 250 تا 80 ریال متفاوت می باشد

 

 
تماس با ما
آدرس:
دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی-  تبریز
خیابان امام، اول خیابان خاقانی، ساختمان 12 طبقه اول، واحد 9
کد پستی: 5133997139
ایمیل: info at arman.co.ir
تلفن: 04135254765
فکس: 02189783622
شماره موبایل: 09143184300