• فروشگاه آنلاین آر-شاپ
  فروشگاه آنلاین آر-شاپ

  هسته ای قوی

 • سامانه هوشمند مدیریت استخر و اماکن ورزشی مبتنی بر تکنولوژی RFID
  سامانه هوشمند مدیریت استخر و اماکن ورزشی مبتنی بر تکنولوژی RFID
 • چاپ و کدگزاری کارتهای هوشمند و تولید تجهیزات مبتنی بر RFID
  چاپ و کدگزاری کارتهای هوشمند و تولید تجهیزات مبتنی بر RFID

  چاپ کارتهای Mifare و RFID با کیفیت HD کدگزاری کارتهای مایفر تولید تجهیزات مبتنی بر RFID سیستم کنترل میز بیلیارد سیستم کنترل کافی نت سیستم کنترل گیت ورود استخر

 • سیستم جامع مالی و اداری تحت وب بی سان
  سیستم جامع مالی و اداری تحت وب بی سان

  حسابداری، حقوق و دستمزد، انبار ، اموال ، خزانه داری ، پرسنلی ، کار گزینی

 • سیستم مدیریت اطلاعات پروژه و آرشیو فنی ....
  سیستم مدیریت اطلاعات پروژه و آرشیو فنی ....
خانه مقالات مقالات حسابداری نحوه محاسبه حسابداری استهلاک دارائي ها - روشهای استهلاک

نحوه محاسبه حسابداری استهلاک دارائي ها - روشهای استهلاک

فهرست مقاله
نحوه محاسبه حسابداری استهلاک دارائي ها
علل استهلاک
عوامل تعیین هزینه استهلاک
روشهای استهلاک
همه مقالات

روشهای استهلاک

محاسبه و تعیین مبلغ هزینه استهلاک برای ثبت در هر دوره مالی به طرق مختلف انجام می شود. یزاس این منظور روشهایی ابداع کرده اند که با وجود این که بهای تمام شده و عمر مفید مال در همه آنها ثابت و یکسان است، ولی هزینه استهلاک دوره مالی در هر روش متفاوت از روش دیگر بدست می آید.

روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف_ محاسبه بر حسب زمان:

1. روش خط مستقیم یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه استهلاک این روش را ثابت هزینه (CONSTANT_CHARGE METHOD) هم گفته اند.

ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از:

2.روش ساعت کارکرد

3.روش میزان تولید

پ _ روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن
از نقطه نظر هزینه استهلاک این روشها را هزینه کاه (Decreasing Charge Methods) هم نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش می رویم از مبلغی که به حساب هزینه می رود کاسته می شود. این روشها عبارتند از :

4. روش مجموع سنوات

5. روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی

ت_ روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب به آن که از لحاظ هزینه استهلاک، این روشها را هزینه افزا (increasing Charge Methods) گفته اند. به این دلیل که هر چه پیش می رویم مبلغی که به حساب هزینه استهلاک می رود افزایش می یابد. این روشها عبارتند از:

6. قسط السنین

7. سرمایه گذاری وجوه استهلاکی

توضيحات روشها

روش اول_   روش خط  مستقیم

در این روش که ساده ترین روش برای محاسبه استهلاک است :

ارزش اسقاط را از بهای تمام شده کم کرده و حاصل را بر تعداد دوره یا سال تقسیم می کنند.

در حقیقت این روش ارتباط نزديكي با زمان دارد.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که سایر روشها را نیز با این مثال توضیح خواهم داد.

شرح

حرف اختصاری

ارزش

قیمت تمام شده

c

10500000

ارزش اسقاط

s

500000

تعداد سال

n

5 سال

ساعات کارکرد

nh

20000 ساعت

واحد تولید

nu

10000 واحد

نرخ استهلاک

r

هزینه استهلاک هر دوره

d

استهلاک انباشته

An

ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده

Bn

بنابراین هزینه استهلاک هر دوره با توجه به مثال و با استفاده از روش خط مستقیم می شود:

d = (c  -  s) / n

200000۰=  5  /  ( 500000   -    10500000)

روش خط مستقیم روشی بسیار ساده است. در مواقعی که میزان استفاده از دارایی و کارکرد آن در هر دوره برابر با دوره دیگر می باشد. و همچنین مواقعی که هزینه های تعمیر و نگهداری هر دوره مساوی دوره های مالی دیگر برآورد شود.

خوب می بینید که همچنین چیزی می شود گفت  که غیر ممکن است. از این روش معمولا برای استهلاک داراییهای نامشهود استفاده می شود.

اکثر مساله های حسابداری  امتحانات ما و یا کتابمان با این روش حل می شوند.

اما فقط این نیست، روش خط مستقیم اصلا کارکرد دارایی را در نظر نمی گیرد. همانطور که می دانید با گذشت زمان و مستهلک شدن داراییها ارزش دفتری آنها کاهش می یابد ولی چون در روش خط مستقیم هزینه استهلاک در تمام دوره ها برابر است بنابراین این موضوع که ارزش دارایی  باید کاهش یابد را نیز نادیده می گیرد. این حالت محاسبات مربوط به بازده سرمایه مختل می کند.

به عنوان مثال وقتی بخواهیم RROA (rate of return on assets) یا نرخ بازده دارایی را با تقسیم کردن سود خالص بر داراییها بدست آورند، رقمی بزرگتر و غیر واقعی از آنچه وجود دارد را نشان می دهد.

محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره:

روش دوم _ روش ساعات کارکرد

در این روش هزینه استهلاک هر دوره بر حسب میزان کارکرد واقعی مال تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر ماشینی در دوره جاری دو برابر دوره قبل کار کند، استهلاک آن در دوره جاری دو برابر محسوب می شود.

در این روش کارکرد مال یا دارایی تا زمان اسقاط ان بر حسب تعداد کل ساعات کار، برآورد و انگاه نرخ استهلا ک برای هر ساعت کار محاسبه میشود.

با توجه به مثال بالا:

نرخ استهلاک برای هر ساعت کار برابر است با:

R = (c   -   s) / n u

500  = 20000  /  ( 500000   -   10500000)

ان روش را به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه با درآمد ( اصول حسابداری را از اینجا بخوانید) روش منظم می دانند. و لی اگر مثلا محصولی تولید نشود این رعایت اصل تطابق مختل خواهد شد.

ولی در این روش بر خلاف روش خط مستقیم مبلغ استهلاک بر حسب میزان استفاده از مال تغییر می یابد.

این روش زمانی که میزان استفاده یا کارکرد دارایی در یک دوره با دوره دیگر تفاوت زیادی دارد بسیار مفید می باشد.

ولی این روش برای بسیاری از اقلام دارایی مانند ساختمان ، مبل ، اثاثه و ماشین تحریر غیر عملی است. چون در این داراییها ساعات کارکرد مد نظر قرار نمی گیرد.

ولی برای بعضی دیگر از اقلام داراییها مانند وسایل و ماشین آلات مفید است.

روش سوم _  روش میزان تولید

از این روش زمانی استفاده می شود که کارکرد یا فایده دارایی در طول مدت کار آن بر حسب مقدار محصول قابل تولید برآورد گردد.

در این روش استهلاک به مقدار محصولی که تولید می شود بستگی دارد.

در این روش مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول تعلق می گیرد، ثابت باقی می ماند در صورتی که در روش خط مستقیم، با تغییر میزان تولید، آنچه بابت استهلاک به هر محصول سر شکن می شود متغیر است.

با توجه به مثال بالا:

نرخ استهلاک برای هر واحد محصول تولید شده برابر است با:

R = (c   -   s) / n u

1000 = 10000  / (500000   -   10500000 )

1000 مبین نرخی است که باید بابت استهلاک، به هر واحد محصول تولید شده سرشکن شود.

بنابراین در هر دوره، این نرخ را  در مقدار تولید ضرب می کنند تا مبلغ استهلاک آن دوره معین شود.

حال اگر فرض کنیم در سال اول 3000 واحد تولید شده باشد. مبلغ استهلاک ماشین آلات بصورت زیر محاسبه می شود:

D 1 = r  × میزان تولید سالانه = 3000000 = 1500  ×1000

استفاده از این روش منوط به زمانی است که بتوان میزان تولید واقعی را اندازه گیری و معین کرد.

تفاوت دو روش ساعات کارکرد و میزان تولید به کارایی عملیات واحد صنعتی در یک دوره در مقایسه با دوره دیگر مربوط می شود.

بدلیل اینکه کار ماشین را وقتی مفید می دانند که محصولی از ان تولید شود ، پس در مواردی که موسسه بخواهد از بین دو روش ساعات کارکرد و روش میزان تولید یکی را برگزیند، مسلما روش میزان تولید را ترجیح خواهد داد.

اما در روش میزان تولید، همانند روش ساعت کارکرد، هزینه استهلاک هر دوره متغیر ولی مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول سرشکن می شود ثابت است.

جدول محاسبه استهلاک بر اساس روش میزان تولید

سال

میزان تولید

هزینه استهلاک(بدهکار)

استهلاک انباشته(بستانکار)

مانده استهلاک انباشته

مانده مستهلک نشده یا ارزش دفتری

0

10500000

1

1500

1000 ×1500

1500000

1500000

9000000

2

2000

2000000

2000000

3500000

7000000

3

1400

1400000

1400000

4900000

5600000

4

2100

2100000

2100000

7000000

3500000

5

3000

3000000

3000000

10000000

500000(ارزش اسقاط)

10000       10000000                  10000000

همانطور که می بینید هزینه استهلاک هر سال بر مبنای میزان تولید محاسبه شده و ثبت زیر برای هر دوره انجام گرفته است:

هزینه استهلاک       ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استهلاک انباشته      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگر به ستون ارزش دفتری توجه کنید مشاهده می کنید که در پایان 5 سال عمر مفید تنها مانده ارزش اسقاط می باشد و این همان هدف استهلاک است  یعنی سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی بر مدتی که عمر مفید ان دارایی است.

روشهاي شتابدار استهلاک يا روشهاي هزينه کاه(Decreasing charge method)
در اين روشها، بهاي تمام شه طوري بر دوره هاي استفاده از مال تخصيص مي يابد که هزينه هاي استلاک سالهاي اول بيشتر از سالهاي بعد باشد، يعني با گذشت هر سال هزينه استهلاک کاهش مي يابد.
در اين روشها فرض بر اين است که داراييها در سالهاي اول عمرشان کارايي بيشتري داشته و همچنين با گذشت زمان هزينه تعمير و نگهداراي آنها افزايش مي يابد، در نتيجه هزينه استهلاک بيشتري نيز دارند.
روش مجموع سنوات:
در اين روش پس از کسر کردن ازش اسقاط از بهاي تمام شده، حاصل را در کسري که  صورت و مخرج آن بصورت زير بدست مي آيد،  ضرب مي کنيم:
صورت کسر  را باقيمانده عمر مفيد تشکيل مي دهد. بعنوان مثال اگر طول عمر دارايي 10 سال باشد در يال اول صورت کسر عدد 10 خواهد بود.
مخرج کسر  از مجموع سنوات عمر دارايي بدست مي آيد.
55 =10+9+8+7+6+5+4+3+2+1
صورت و مخرج کسر :
سال اول =  55/10
سال دوم = 55 / 9
همينطور الي آخر
روش مانده نزولي  ( Declining-Balance Method)
در اين روش نرخي ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتري آن (بهاي تمام شده منهاي استهلاک انباشته ) ضرب مي کنند تا هزينه استهلاک دوره بدست آيد.
بعنوان مثال اگر اگر نرخ استهلاک براي ماشين ما 20% باشد و بهاي تمام شده آن ماشين 1000000 ريال باشد و عمر مفيد ان 5 سال باشد هزينه استهلاک ماشين مربوطه در طي 5 سال بصورت زير خواهد بود:
سال نرخ هزينه استهلاک استهلاک انباشته ارزش دفتري
0 ۲۰٪

1000000
۱ ۲۰٪ 200000= (1000000 × 20% ) 200000 800000
۲ ۲۰٪ 160000 = (800000 × 20% ) 360000 640000
۳ ۲۰٪ 128000= ( 640000  × 20% ) 488000 512000
۴ ۲۰٪ 102400= ( 512000 × 20% ) 590400 409600
۵ ۲۰٪ 81920 = ( 409600 × 20% ) 673320 327680
محاسبات هزينه استهلاک به روش نزولي با استفاده از فرمولها:
·          محاسبه استهلاک سالانه
Dn = C r (1 – r) n -1
بعنوان مثال براي محاسبه استلاک سال سوم مثال قبل بترتيب زير عمل مل کنيم:
128000 = 2 ( 0.2  - 1 ) × 20% × 1000000
·          محاسبه پياپي استهلاک انباشته چند سال:
A n  = C – C (1 – r) n
488000 = 3  (20% - 1) 100000 – 1000000
·          محاسبه ارزش دفتري يک دارايي در پايان هر دوره مالي
Bn = C ( 1 – r ) n
512000 = 3 ( 20% - 1) 1000000


 
تماس با ما
آدرس:
دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی- تبریز-بلوار توانیر-بعد از پل توانیر - روبروی پارک نظامی- مرکز رشد علوم پزشکی تبریز
دفتر تهران: شهرک غرب ، نیایش ، فرحزادی شمال ، گلستان دوم پلاک 87 واحد6  طبقه 4
کد پستی: 5133997139
ایمیل: info at arman.co.ir
تلفن:
فکس: 02189783622
شماره موبایل: 09220830950
09143184300
09123127516